BCP95™ - Degradare fenoli

  •  1

Se aplică pentru degradarea fenolului și a compușilor aromatici înrudiți, cum ar fi cumenul, catecolul și crezolul.
BCP95™ conține tulpini de bacterii care biodegradează fenolul și compușii aromatici înrudiți. Acest lucru este util pentru apele uzate provenite de la cocsarea oțelului, conversia cărbunelui, cracarea petrolului și producerea de rășini din plastic și produse farmaceutice. BCP95™ ajută la prevenirea eficienței reduse de îndepărtare, floculării perturbate sau tulburărilor generale ale plantelor care rezultă din încărcări fenolice variabile.